Privacybeleid

De Engelse vertaling van het huidige privacybeleid is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. In geval van geschil is enkel de Nederlandstalige versie van dit beleid van toepassing 

1. Websiteprocedures

Dit privacybeleid beschrijft de manier waarop we - de NV “Likor”, met maatschappelijke zetel te 2170 Merksem (België), Bredabaan 746, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen onder nummer 0426730612 en gekend bij de BTW – administratie onder nummer BE 0426.730.612 – de gegevens die u – de gebruiker van de website www.likor.be – aan ons overmaakt wanneer u deze website bezoekt, gebruiken en beveiligen.

U moet geen persoonlijke informatie opgeven om gebruik te kunnen maken van onze website. De website verwerkt enkel data voor toegestane doeleinden en we verzamelen enkel persoonlijke gegevens die u uitdrukkelijk en vrijwillig heeft doorgegeven. Die informatie kan bestaan uit, maar is niet beperkt tot, uw naam en voornaam, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw land en uw profiel.

U dient tevens bij bestelling de verificatie te voltooien dat u meerderjarig bent, ifv de alcoholwetgeving (18+)

2. Automatisch ingezamelde informatie

2.1 Technische informatie

Zoals vele andere websites verzamelt www.plusonewine.be automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over websitegebruikers.

2.2 Cookies en web beacons

Om te garanderen dat onze website goed wordt beheerd en om de navigatie binnen de website te vergemakkelijken, kunnen we – of onze dienstverleners– gebruik maken van cookies (kleine tekstbestanden die in uw browser worden opgeslagen) of web beacons (elektronische afbeeldingen waarmee we het aantal gebruikers kunnen tellen die een bepaalde pagina bezochten en waarmee we toegang krijgen tot bepaalde cookies) om globale gegevens te verzamelen. Bovendien kunt u er in verschillende browsers voor kiezen om cookies uit te schakelen. Het is wel mogelijk dat u bepaalde delen van de website niet kunt raadplegen zolang cookies in uw browser uitgeschakeld zijn.

3. Andere aangelegenheden

3.1 Veiligheid

We doen er alles aan om onze servers, toepassingen en databanken te beveiligen en om onbevoegde toegang of ongeoorloofd gebruik te voorkomen. Hiervoor doen we beroep op fysieke, administratieve en technologische middelen zodat de informatie die we onder ons hebben wordt beveiligd. 3.2 Andere websites

Onze website kan links naar andere websites of internetbronnen bevatten. Wanneer u één van deze links aanklikt, gaat u naar een andere website of internetbron die bewust of via cookies of andere technologieën informatie over u zou kunnen verzamelen. Likor NV draagt geen enkele verantwoordelijkheid noch aansprakelijkheid voor, noch controlebevoegdheid over deze andere websites of internetbronnen noch over hun inzameling, gebruik en verspreiding van uw persoonsgegevens.

4. Kennisgeving

We zijn bekommerd om uw privacy en doen er alles aan om uw persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de Belgische wetgeving, haar ‘algemeen beleid inzake gegevensbescherming’ en overeenkomstig de strengste normen op het vlak van eerlijke informatie.

5. Waarom registreren wij uw persoonlijke gegevens?

5.1. Algemene doeleinden

Waar nodig verwerken we uw persoonsgegevens uitsluitend met het oog op de afhandeling van uw online bestelling(en)

5.2. Directe marketing en communicatie met derden

Likor NV beschouwt uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie die we niet aan derden zullen meedelen en die niet gebruikt zal worden voor directe marketing, behalve als u ons hiertoe voorafgaand uw expliciete toestemming heeft gegeven.

6. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens?

De verantwoordelijke voor de verwerking van alle persoonlijke gegevens die via de website worden verzameld is Likor NV.

De manager van onze website is verantwoordelijk voor het beantwoorden van alle vragen die betrekking hebben op de bescherming van uw privacy. U kunt al uw vragen tot hem richten via e-mail op het volgende e-mailadres: hello@likor.be.

7. Algemene informatie

Het beleid voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens is volledig in regel met alle toepasselijke wetsbepalingen in België en de Europese Unie, met inachtneming van de GDPR-regels. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites waarnaar via een hyperlink wordt doorverwezen vanaf onze site.

Dit privacybeleid wordt exclusief beheerst en moet geïnterpreteerd worden in overeenstemming met het Belgische recht. In geval van geschil zullen de bevoegde rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Likor NV uitsluitend bevoegd zijn.